Google+ GMT d.o.o. Strmec

Polietilen

za izradu folija i vrećica

Polietilen je materijal prirodnog porjekla, dobiven polimerizacijom manjih molekula. Nastaje od plina etilena. Polietilena ima mnogo vrsta, a najčešće se koriste polietilen niske i visoke gustoće. Proizveden u granulama, sirovina je za izradu proizvoda od polietilena.

Polietilen, za izradu folija i vrecica

Proizvodnja i prerada

ekstruzija, konfekcija, tisak

Proizvodnja proizvoda od polietilena kroz proizvodne faze: Postupkom ekstruzije se od polietilenskih granula izrađuje polietilenski film ili folija, na koju se prema željama kupaca aplicira tisak, te se u konačnici proizvod konfekcionira: reže se film, vari se vrećica, zavaruje ručka...

Proizvodnja i prerada

Ukrasne vrećice

najučinkovitija i najjeftinija reklama

Najbolja - najučinkovitija i najjeftinija promidžba bilo koje trgovačke marke: atraktivna, intrigantna, funkcionalna, kvalitetna, dizajnirana vrećica, koja će uvijek privlačiti pažnju i promovirati brand.

Ukrasne vrecice

Proizvodni program

od industrije do domaćinstva

Polietilenska ambalaža koristi se u svim područjima života od industrije do domaćinstva: termoskupljajuće industrijske folije, razne vreće i vrećice: za smeće, za zamrzavanje, rolice, treger vrećice, pojedinačno pakirane ili u setovima... sa tiskom ili bez.... sa raznim tipovima ručki, boja, debljina....

Proizvodni program

Informacije

jednostavan i jedinstven pristup

Interaktivni komunikacijski sistem omogućuje brzu razmjenu podataka i pristup informacijama, kroz upite, obrasce, ponude. Kontaktirajte nas putem web obrazaca uz maksimalno definiranje svojih želja.

Informacije
Polietilen - za izradu folija i vrećica

Polietilen je materijal prirodnog porjekla, dobiven polimerizacijom manjih molekula. Nastaje od plina etilena. Polietilena ima mnogo vrsta, a najčešće se koriste polietilen niske i visoke gustoće. Proizveden u granulama, sirovina je za izradu proizvoda od polietilena.

Proizvodnja i prerada - ekstruzija, konfekcija, tisak

Proizvodnja proizvoda od polietilena kroz proizvodne faze: Postupkom ekstruzije se od polietilenskih granula izrađuje polietilenski film ili folija, na koju se prema željama kupaca aplicira tisak, te se u konačnici proizvod konfekcionira: reže se film, vari se vrećica, zavaruje ručka...

Ukrasne vrećice - najučinkovitija i najjeftinija reklama

Najbolja - najučinkovitija i najjeftinija promidžba bilo koje trgovačke marke: atraktivna, intrigantna, funkcionalna, kvalitetna, dizajnirana vrećica, koja će uvijek privlačiti pažnju i promovirati brand.

Proizvodni program - od industrije do domaćinstva

Polietilenska ambalaža koristi se u svim područjima zivota od industrije do domaćinstva: termoskupljajuce industrijske folije, razne vreće i vrećice: za smeće, za zamrzavanje, rolice, treger vrećice, pojedinačno pakirane ili u setovima... sa tiskom ili bez.... sa raznim tipovima ručki, boja, debljina....

Informacije - jednostavan i jedinstven pristup

Interaktivni komunikacijski sistem omogućuje brzu razmjenu podataka i pristup informacijama, kroz upite, obrasce, ponude. Kontaktirajte nas putem web obrazaca uz maksimalno definiranje svojih želja.


HOME