EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA...

Vrlo važni pojmovi kojima se često zamjenjuje značenje u smislu da se za mjere zaštite okoliša koristi termin "ekologija" (sa svim mogućim asocijacijama na temu). To su suštinski različiti pojmovi.
Nas primarno interesira zaštita okoliša, koja je svakako ključna za opstanak na našoj Planeti. Zaštita okoliša predstavlja niz mjera i akcija kojima želimo očuvati svoj okoliš!
Vrlo je važno da smo stalno toga svjesni i da pojedinačno, a i na općem planu, doprinosimo održanju prirodne ravnoteže..... Kada je riječ o polietilenu, odnosno polietilenskoj ambalaži ključno je prikupljanje i recikliranje polietilena, koji se ponovno koristi za izradu određenih proizvoda ili se, u vrlo razvijenim zemljama, koristi njegova visoka kalorijska vrijednost, kao izvor energije.

No što mi možemo učiniti? Što konkretno?
Koliko zapravo imamo informacija?
Većina je informacija UVIJEK podložna manipulaciji radi postizanja određenog efekta. Određenog cilja. Što često podrazumjeva zadovoljenje određenog interesa. Kljucna je riječ INTERES!!! Iza čega se krije nečija dobit i profit!!!
Zato mi ovdje nećemo pružati dodatne informacije, jer ne želimo servirati gotova rješenja, ne želimo informacijama manipulirati, nego isprovocirati pitanjima znatiželju svakog pojedinca do te mjere da sagledavajući cijeli niz informacija dođe do što objektivnije slike i što bliže pravom odgovoru!

A pitanje je: Što je zapravo istina na temu polietilenska ambalaža i okoliš!

No postavlja se i cijeli niz dodatnih pitanja. Na primjer:
Tko najviše potiče temu zaštite okoliša? Tko je najveći zagađivač u svijetu? Da li ta dva pitanja imaju međusobno bilo kakve veze?
Kako i koliko svatko od nas doprinosi očuvanju okoliša (savjesno ponašanje, odvajanje otpada....) i koliko to uopće uistinu ima efekta u zaštiti okoliša obzirom na sveukupnost problema zagađenja? I da li uopće ima efekta?
...

Kada se prezentiraju informacije koje imaju antipropagandni cilj u smislu stvaranja "panike"-postavljaju se pitanja:
- O kojem je zapravo smeću riječ?

Zatim kad je već o otpadu riječ:

Ili ako stvari postavimo drugačije, možemo nastaviti sa pitanjima o izradi i stvaranju polietilenske ambalaže:

A nastavak na temu PE ambalaže svakako započinjemo pitanjima:

...

Bezbroj je još pitanja, ali isto tako postoji i niz objektivnih činjenica koje plasiraju nezavisne znanstvene institucije. Činjenice lišene emocija i manipulacije:


- VREĆICE SE IZRAĐUJU OD POLIETILENA (PE), A NE BILO KAKVE "PLASTIKE"!
- PRIRODNO SVOJSTVO PE JE DA SE RASPADA NA SUNČEVOJ SVJETLOSTI U ROKU PAR GODINA
- ADEKVATNA ALTERNATIVA ZA PE AMBALAŽU NE POSTOJI! JER SU SVA RJEŠENJA:

- MASENA VRIJEDNOST PE AMBALAŽE JE ZANEMARIVA I U SMISLU POTROŠNJE NAFTE I U SMISLU KOLIČINE OTPADNIH PROIZVODA- PE VREĆICE ČINE MANJE OD 0,4% UKUPNOG OTPADA


- SVI SE RABLJENI PROIZVODI RECIKLIRAJU, TE SE ZA IZRADU NOVIH MOŽE KORISTI I SAMO RECIKLIRANA SIROVINA
- PROCES RECIKLAŽE MOŽE IĆI U BESKONAČNOST! A VRLO JE JEDNOSTAVAN I NEZAHTJEVAN OSIM U DOMENI PRIKUPLJANJA OTPADNIH MATERIJALA, KOJI SE KOD NAS JOŠ NE SKUPLJAJU I NE ODVAJAJU ZA RECIKLAŽU!!!

OKOLIŠ NE ONEČIŠĆUJE OTPAD KOJI SE ODLAŽE,
NEGO ČOVJEK KOJI GA ODLAŽE NA NEADEKVATAN NAČIN!!!!

....
Na sva ova pitanja, a i niz drugih možemo Vam pomoći pronaći odgovor i rado Vam dati detaljno objašnjenje.


LINKOVI:


HOME