PROIZVODNI PROGRAM:

PE folije, vreće i vrećice prema narudžbama kupaca:
- PE industrijska folija
- PE folija sa tiskom
- PE vrećice za domaćinstvo
- PE vreće za smeće
- PE reklamne, trgovačke vrećice
- PE treger vrećice
- PE treger vrećice u rolici
- PE industrijske vreće
- ostala PE ambalaža

PROIZVODNI PROCES:

E K S T R U D I R A N J E - T I S A K - K O N F E K C I O N I R A N J E

PE FOLIJA - TEHNOLOGIJA IZRADE:

Rezultat je početnog dijela proizvodnog procesa prilikom kojeg se tehnologijom ekstruzije na odgovarajućoj temperaturi sjedinjuju polietilenska sirovina sa aditivima i bojama prema željama kupaca, te se oblikuje određenim omjerima napuhavanja polietilenska folija u obliku balona, koja se hladi i namata na role.

Dimenzije polietilenske folije, koje trenutno izrađujemo su: *širina od 200–2000 mm *debljina od 35–200 µm

TS1

PE FOLIJA - KONACAN PROIZVOD:

Polietilenska folija predstavlja gotov proizvod koji ima široku primjenu u ambalažnoj industriji ili se koristi kao poluproizvod. Najčešća uporaba je u građevinarstvu, poljoprivredi, te termoskupljajuće folije za zamatanje drugih proizvoda i paletiranje.

PE FOLIJA - JEDNA ETAPA PROIZVODNOG PROCESA:

Ukoliko je riječ o poluproizvodu, polietilenska se folija nakon ekstruzije priprema za slijedeće etape proizvodnog procesa. Ukoliko zahtjev kupca za izradu konačnog proizvoda uključuje i tisak, polietilenska se folija obrađuje na način korekcije površinske napetosti da bi se na nju mogla nanjeti boja.


Pantone

PE FOLIJA - TISAK:

Tisak je proces kojim se na način flexo tiska otiskuje jedna ili više boja, jednostrano ili obostrano na foliju prema zahtjevima i željama kupaca. Priprema za tisak podrazumjeva izradu klišea, koji se izrađuju na osnovu digitalne pripreme tiskovnog vizuala.
PE FOLIJA - KONFEKCIJA:

Nakon procesa ekstruzije i eventualno tiska u završnoj etapi se polietilenska folija oblikuje u konačan proizvod, odnosno formira ili konfekcionira se u polietilenske vrećice.

POLIETILENSKE VRECICE :

bag1

Završni su dio proizvodnog procesa nastao konfekcioniranjem PE folije sa ili bez tiska, što podrazumjeva rezanje folije, varenje folije i izradu ručki i pakiranje.
Vrećice se definiraju kroz nekoliko elemenata:

DIMENZIJA:

Dimenzija vrećica je uvijek iskazana
ŠIRINA x VISINA x DEBLJINA
::gledajući vrećicu postavljenu sa otvorom prema gore::

BROJ UTORA:

Utori su pribrojene vrijednosti Širini ili Visini vrećice ovisno o tome gdje se nalaze.
( ŠIRINA + 2 UTOR ) x VISINA x DEBLJINA ili
ŠIRINA x ( VISINA + UTOR ) x DEBLJINA
::gledajući vrećicu postavljenu sa otvorom prema gore::

1. bez utora, 2. utor na dnu, 3. utor na dnu i preklop, 4. bočni utori

VRSTA RUCKE:

Ručka se izrađuje na vrećici izrezivanjem, ljepljenjem i/ili varenjem na gornjoj strani vrećice
::gledajući vrećicu postavljenu sa otvorom prema gore::

1. treger, 2. banana, 3. ojačana banana (DKT), 4. flexy loop (s/h), 5. ojačani flexy loop (s/h)

PAKIRANJE:

Gotove vrećice pakiraju se prema željama kupaca i prodaju se kao pojedinačni proizvod, u setovima ili paketima. ...

HOME